Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządu, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, a jednocześnie zadbać o środowisko i zdrowie. Jednak przed przystąpieniem do programu warto poznać kluczowe informacje, które usprawnią cały proces ubiegania się o dofinansowanie.


Program Czyste Powietrze – komu jest dedykowany?

To także doskonała opcja w przypadku beneficjentów gospodarujących w jednorodzinnym lokalu mieszkalnym (wydzielonym w budynku) z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowań

Istnieją trzy maksymalne kwoty dotacji programu Czyste Powietrze:


 • 40% dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł.

 • 70% dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 99 000 zł.

 • 100% dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 135 000 zł.

Limity zależą od poziomu dofinansowania oraz konkretnego zakresu prac.

Kto jest uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania?

Do najwyższego poziomu dofinansowania są uprawnieni beneficjenci, których dochód na jednego członka rodziny w ujęciu miesięcznym nie przekracza:


 • 1 090 zł – dotyczy gospodarstw wieloosobowych.

 • 1 526 zł – dotyczy gospodarstw jednoosobowych.

Warto również wspomnieć, iż wnioskodawca prowadzący działalność nie może przekroczyć przychodów 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozliczeniu rocznym. Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie o miesięcznym dochodzie od np.:


 • wójta,

 • burmistrza,

 • prezydenta miasta.

Podwyższony poziom dofinansowania – osoby uprawnione

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, przeciętny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć:


 • 1 894 zł – gospodarstwa wieloosobowe.

 • 2 651 zł – gospodarstwa jednoosobowe.

Jeżeli chodzi o roczny przychód wnioskodawcy – maksymalnie 40-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania powinni mieć dochód roczny nieprzekraczający kwoty 135 000 zł. Stanowi to podstawę obliczenia podatku PIT 37, PIT40A, PIT36 oraz PIT36L. Jeżeli dochód był uzyskiwany z różnych źródeł (np. z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego), wszelkie zyski ulegają zsumowaniu.

Jaki jest zakres pracy i możliwości dotacji?

Zakres pracy i możliwości dotacji Czyste Powietrze są bardzo zróżnicowane. Program skupia się przede wszystkim na wymianie starych oraz nieefektywnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Dzięki temu można je wymienić na nowe, ekologiczne źródła ciepła, m.in.:


 • pompy ciepła (każdy rodzaj).

 • kotły (kondensacyjne, olejowe, na pellet drzewny, zgazowujące drewno).

 • ogrzewanie elektryczne (np. kocioł elektryczny, grzałki elektryczne, maty grzewcze).

Zachęcamy jednak do wzięcia udziału w kompleksowej termomodernizacji Czyste Powietrze 3.0 i wymiany całej instalacji grzewczej wraz z m.in.:


 • grzejnikami,

 • ogrzewaniem podłogowym,

 • instalacją cwu,

 • montażem kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

Stolarka okienna i drzwiowa z VETREX – dofinansowanie od programu Czyste Powietrze

Niezwykle istotnym aspektem kompleksowego procesu termomodernizacji okazuje się także stolarka okienna i drzwiowa – to również obejmuje dofinansowanie, ponieważ VETREX jest oficjalnym partnerem programu Czyste Powietrze. W tym przypadku można zdecydować się na nowoczesne okna, drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne z profesjonalnym montażem, oraz wieloletnią gwarancją producenta. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi ekspertami.

Okres realizacji programu Czyste Powietrze

Okres realizacji programu Czyste Powietrze jest liczony od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i trwa 18 miesięcy (dla dotacji z prefinansowaniem oraz na częściową spłatę kapitału kredytu) lub 30 miesięcy – w kontekście dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Najdłuższy okres oczekiwania obowiązuje dotacje w ramach najwyższego poziomu dofinansowania, czyli 36 miesięcy począwszy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania programu Czyste Powietrze

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania Czyste Powietrze:


 • Jeżeli w budynku, w którym realizuje się projekt termomodernizacji jest prowadzona działalność gospodarcza, dofinansowanie ulega obniżeniu proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2020 roku beneficjent otrzymał dofinansowanie na wybraną część modernizacji, będzie mógł skorzystać z programu Czyste Powietrze wyłącznie w zakresie, który nie został jeszcze dofinansowany.

Osiągnięty powinien zostać również co najmniej jeden wskaźnik z zakresu kompleksowej termomodernizacji. Może to być zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40% lub jej minimalizacja do 80 kWh / (m2*rok).

Co ważne – aby uzyskać dotację do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją, należy spełnić poniższe warunki:


 • Przeprowadzony audyt energetyczny budynku lub lokalu mieszkalnego wraz ze złożonym wnioskiem o płatność.

 • Oddany dokument potwierdzający audyt.

Prefinansowanie inwestycji – Czyste Powietrze PLUS

Nowa edycja programu z prefinansowaniem inwestycji pt.: „Czyste Powietrze PLUS” została ogłoszona 15 lipca 2022 roku. Dzięki temu można uzyskać środki finansowe w postaci tzw. zaliczki przed rozpoczęciem finalnej inwestycji. W tym celu należy jednak przedłożyć do prefinansowania 3 umowy (jest to maksymalna liczba) z wykonawcami. Do otrzymania prefinansowania są upoważnieni wnioskodawcy z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Wysokość zaliczki może wynieść maksymalnie 50% kwoty przyznanej dotacji. Przypada to na okres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Program Czyste Powietrze]

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat najnowszego programu Czyste Powietrze.

1. Co to jest program „Czyste Powietrze” i komu jest dedykowany?

Program Czyste Powietrze to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez finansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

2. Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację budynku lub wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne.

3. Jakie prace objęte są programem?

W przypadku termomodernizacji, dofinansowaniu podlegają prace takie jak: docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż rekuperacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji solarnych oraz montaż pomp ciepła.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie?

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze potrzebne są m.in.: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US, akt własności nieruchomości, umowa z wykonawcą, projekt termomodernizacji lub projekt instalacji, protokół odbioru końcowego.

5. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Wnioskodawca musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć wymagane dokumenty.